TISKOVÁ ZPRÁVA

Den boje proti AIDS v Ústí nad Labem

Ke stažení ZDE

————————

TISKOVÁ ZPRÁVA
Depistáž a podpora seniorů ohrožených závislostí

Ke stažení zde

Nové projekty:

Den boje proti AIDS v Ústí nad Labem
zmorcr
Projekt se zaměřuje na aktuální téma sexuálního chování dospívající mládeže a reaguje na současnou situaci problematiky HIV/AIDS v celé ČR.

Cíle projektu:
* Zvýšení informovanosti ohrožené mládeže o problematice HIV/AIDS, možných způsobech ochrany.
* Snížení počtu mladých dospělých, kteří mají rizikový pohlavní styk.ma21
* Prevence pohlavně přenosných chorob mezi mladými sexuálně aktivními jedinci.
* V případě potřeby zprostředkovat kontakt s navazující institucí (AIDS centrum, Dům světla).
* Zapojení se do celosvětové kampaně boje proti AIDS, propagace akce do médií a oslovení širokého spektra obyvatelů Ústí nad Labem.

Projekt bude uskutečněn díky finanční podpoře Zdravé město a místní Agenda 21.

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/projekt-zdrave-mesto/

Depistáž a podpora seniorů ohrožených závislostí

Cíl projektu: Zmírnění negativních důsledků nadměrného užívání návykových látek u seniorů – podpora změny životního stylu a zlepšení kvality života.
Depistáží a mapováním seniorů ohrožených závislostí a nadměrnou konzumací návykových látek chceme získat pravdivé informace o seniorské generaci, účinně na ně reagovat vznikem odpovídajících služeb a aktivit. Škodlivé užívání je u této skupiny klientů velmi závažnou problematikou vedoucí k řadě nežádoucích jevů.
Projekt je financován z Fondu Ústeckého kraje a ze sponzorských darů organizaci.

Program pro patologické hráče

Cíl projektu: Poskytování odborné péče erudovaným personálem klientům – patologickým hráčům, osobám ohroženým hazardním hraním, kteří se rozhodli pro abstinenci a změnu životního stylu.
Projekt je zaměřen na terapeutickou, adiktologickou a sociální pomoc klientům, kteří se rozhodli ukončit svoji kariéru hazardního hraní ambulantní formou léčby. Cílem je podpora klientů v abstinenci, resocializace, sociální stabilizace a motivace ke změně životního stylu.
Projekt je financován Úřadem vlády České republiky – Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com