1. cílová skupina:

Obviněné nebo odsouzené osoby, které jsou vazebně stíhány nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici Litoměřice. Jedná se o osoby, které jsou ohroženy závislostí na nelegálních návykových látkách (pervitin, heroin, THC atd.), alkoholu a gamblingu.

2. místo poskytování:

Vazební věznice Litoměřice

3. služby:

Úvodní seznámení s klientem - Představení se a seznámení klienta se systémem adiktologických a sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou klientelu, kdy není vždy předem jasné, jak dlouho bude možné s klientem spolupracovat, je důležitý prvotní záchyt klienta, seznámení s adiktologickými službami, aby v případě přemístění nebo propuštění věděl, kam se může obrátit a jaké možnosti má.

Adiktologické poradenství - Odborné vyšetření adiktologem při zahájení péče. Pracovník zjistí problematiku škodlivého užívání, míru problematiky závislostního chování a na základě zjištěných informací vytvoří individuální plán práce s klientem.

Prevence relapsu - Podpora sebekontroly a posílení dovedností potřebných k předcházení užití návykových látek, předcházení hraní a sázení Jedná se o specifický psychoedukuační program k udržení abstinence, který je nedílnou součástí práce s klienty. Spolupráce s psychiatrem VV v indikovaných případech.

Příprava na situaci po výstupu z výkonu trestu,vazby -Kontakt s blízkým okolím klienta (pokud spolupracují s adiktologockou ambulancí, např. Příbuzní nás kontaktují v adiktologické ambulanci ještě v době, kdy je klient ve výkonu trestu apod.) a hledání pozitivních zdrojů v jeho okolí k zajištění bezdrogového prostředí a podpory po výstupu z trestu. V případě potřeby nakontaktování dalších organizací (např. ubytovny, pracovní agentury, lékaři apod.) Pokud se klient rozhodne po výstupu z trestu nastoupit na léčbu závislostí, může docházet do naší adiktologické ambulance zaměřené na ambulantní léčbu, nebo mu můžeme zprostředkovat nástup do rezidenční léčby (psychiatrické nemocnice, terapeutické komunity).

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com