Ambulantní léčebný program nabízí terapii problémů spojených s užíváním drog na spektru od škodlivého užívání po závislost, pokud jí je klient schopen zvládat v podmínkách svého přirozeného prostředí. Ambulantní adiktologiké služby (AAS) nabízí pomoc jak osobám, které mají přímo problém s drogami, tak I jejich rodinám a blízkým. V rámci spolupráce usilujeme o snižování negativních důsledků užívání drog a upevnění motivace k abstinenci. Nabízíme psychickou podporu a podporu v oblasti vztahů, pomoc v jednání s institucemi a zároveň jsme schopni nabídnut a zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi, jejichž pomoc může ovlivnit přidružené problémy. Ambulantní forma pomoci umožňuje klientům zůstat a realizovat změnu ve svém běžném prostředí.

AAS bezplatně nabízí služby osobám starším 18ti let ohroženým rizikovým užíváním závislostí, které jsou motivovány ke změně životního stylu, popř. k abstinenci. Služby nabízí i lidem, kteří momentálně od návykových látek abstinují, například po ukončení pobytové léčby.

 Služby mohou využít:

 -      Osoby ohrožené užíváním drog

-       Bývalí závislí na návykových látkách

-       Rodiče a blízcí osob ohrožených závislostí na návykových látkách

Nové klienty přijímáme bez doporučení po osobní či telefonické domluvě na tel.: 720 347 918. Objednat se lze i prostřednictvím e-mailu na adrese: ambulance@drugout.cz

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com