ilca 225x300

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová
Vedoucí AAS, Terapeut

UJEP Ústí nad Labem – všeobecná zdravotní sestra
1 LF UK – bakalářsý obor adiktologie
1 LF UK – magisterský obor adiktologie

* Lektor – Klinika adiktologie, 1. LF; UK – kurz vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology
* Osvědčení MZ ČR – adiktolog bez odborného dohledu
* Kurz Romové a drogy – Podané ruce
* Motivační rozhovory – ČAS
* Základní krizová intervence – Remedium Pha
* Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v systematice – G a I institut
* Výcvik v internetovém poradenství – Modrá linka Brno

radka

Mgr. Radka Kobližková
Ředitelka odborných programů Drug Out Klub, z.s.
Terapeut – rodičovská skupina

* Speciální pedagog v oboru etopedie, psychopedie PF UK (promoce 1992), od r. 2009 adiktolog – odborná způsobilost MZČR
* Sebezkušenostní výcvik v PCA psychoterapie, 1. LF UK Praha (ukončen 1999)
* Certifikační kurz RVKPP – certifikátor odborných služeb
* Krizová intervence dětí – 2015
* Romský svět – ČAS Praha – 2014
* Výcvik v Rodinné terapii – Institut pro rodinnou terapii, Praha – od r. 2015

jana 200x300

Mgr. Jana Švadlenová
Terapeut

VOŠ sociálně-právní  Mostě - sociální práce

UJEP FSE v Ústí nad Labem – bakalářský obor sociální politika a sociální práce

UK FHS v Praze – magisterský obor supervize sociálních a zdravotnických zařízení

* Základní krizová intervence – Remedium Pha

* Výcvik v rodinné terapii - IRT Praha

* Odborný kurz arteterapie a artefiletiky - Praha

* Držitelka licence pro práci se Sadou projektivních koláží M. Huptycha

Erik

MUDr. Erik Petrovský
Psychiatr

LF UJPŠ Košice – všeobecné lekářství
1 LF UK – atestace v oboru psychiatrie

Od r. 2003 lékař na psych. odd. Masarykovy nemocnice Ústí n. L.

zuzka 225x300

Bc. Zuzana Danková

Sociální pracovník

Univerzita Hradec Králové –  bakalářský obor speciální pedagogika

*Základy krizové intervence – Velký vůz Sever
* Letní škola HR – Sananim
* Prevence relapsu – Podané ruce, o.p.s.

* Žena a závislost – Podané ruce, o.p.s.

Miroslava Rousarova 201x300

Miroslava Roušarová
Zdravotní sestra

SZŠ Rumburk – všeobecná zdravotní sestra

* Zdravotní sestra bez odborného dohledu
* HIV poradenství u vybraných rizikových skupin – státní zdravotné ústav
* Letní škola HR – Sananim
* Význam motivace v pomáhajících profesích – Masarykova nemocnice

lukas junek   

Bc. Lukáš Junek
Terapeut

* JČU-bakalářský obor psychologie
* PVŠPS - magisterský obor psychologie
* Kurz relaxační hypnózy - Institut hypnózy a hypnoterapie
* Kurz práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem - Linka bezpečí
* (Kurz kresby lidské postavy)
* (Kurz kresby stromu)

 

slaba 262x300

Mgr. Lucie Slabá
Terapeut, Vedoucí skupiny pro patologické hráče

* FF Masarykova univerzita Brno – magisterský, psycholog
* Kurz Vedení rozhovoru, aktivní naslouchání – „D“ občanské sdružení
* Kurz Zvládání obtížných klientů

Nina Zvingerova 201x300 Mgr. Nina Zvingerová

Adiktolog

 1. LF UK – bakalářský obor adiktologie

 1. LF UK – magisterský obor adiktologie

 Osvědčení MZ ČR – adiktolog bez odborného dohledu

  • 2015 – doposud – dobrovolník v Terénním programu Drop-in, o.p.s.
  • Kurz krizové intervence (Diecézní Charita Praha)
  • Odborné stáže a účasti na oborových konferencích
irena face

Bc. Irena Mládková
Terapeut

• JU České Budějovice - bakalářský obor Sociální a charitativní práce
• Kurz: Grafologie a příbuzné kresební techniky - Consilia Praha
•Bio-psycho-sociální kurz - Remedium Praha
• Výcvikový kurz telefonické krizové intervence - Remedium Praha
• Základní kurz krizové intervence - Riaps Praha
• Pomoc obětem domácího násilí - BKB Praha
• Alkoholismus a gambling - IES Brno
• Právo pro každý den - Partners Czech
• Lektorské dovednosti - Právo pro každý den -  Partners Czech
• Základní výcvik pro pracovníky Intervenčních center - BKB Praha
• Syndrom CAN - Dětské krizové centrum o.s. Praha
• Posttraumatická stresová porucha - Acorus Praha
• Výcvik v internetovém poradenství - Modrá linka, Brno
• Základy facilitace - Velký vůz Sever

 Mukhiba face

 Mgr. Mukhiba Yakubova

Psycholog/terapeut

• Taškentská státní univerzita, Uzbekistán, obor psychologie, Nostrifikováno v ČR v roce 2011
• Výcvik specialistů v oblasti tréninků osobního růstu a měkkých dovedností -Institut tréninku, Petrohrad, Rusko
• Probíhající pětiletý sebezkušenostní výcvik integrace v psychoterapii. (2013 – 2018)
• Kurz koučinku – Koučink Akademie s.r.o. Libchavy
• Základní kurz krizové intervence, Remedium, Praha

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com